نمایش رزومه
اطلاعات شخصی
نام:مهدی
نام‌خانوادگی:جم
کشور محل تولد: ایران
استان محل تولد:تهران
تخصص و سوابق علمی
  • تخصص اصلی: فقه و اصول
  • تخصص دو و سوم: حقوق ، ارتباطات ،
  • سوابق علمی:
  • لیسانس حقوق , دانشگاه مفید قم , 1382
  • خارج فقه و اصول , حوزه علمیه قم , 1375
  • فوق لیسانس حقوق خصوصی , دانشگاه مفید قم , 1384