ورود به مهمانى الهى (1)
90 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

در اين روز آخر- فرضاً- آخر شعبان‏ است شايد، بيشتر مهيا كنيد و مهيا كنيم خودمان را براى ورود در"ضيافة اللَّه"؛ در مهمانى خدا كه ان شاء اللَّه با سلامت نفْس، با نور هدايت خداى تبارك و تعالى وارد بشويم در اين ماه عزيز معظم و فرق بكنيم. در اين ماه فرق داشتهباشيم با ساير ماهها و دنبال اين باشيم كه ان شاء اللَّه "ليلة القدر" را دريابيم،بركات "ليلة القدر" را كه قرآن در آن نازل شده است، همه سعادت عالَم در آن شب نازلشده است و از اين جهت، از همه شبهاى عالَم بالاتر است، اين را بتوانيم ادراكبكنيم، درك بكنيم. خداوند ان شاء اللَّه، شماها را توفيق بدهد كه با سلامت و سعادتوارد در "ضيافة اللَّه" بشويد و از آن مائده‏هاى آسمانى كه قرآن و ادعيه است انشاء اللَّه، همه‏مان مستفيض بشويم و با يك روح سالمى وارد بشويم و "ليلة القدر"[را] هم دريابيم، سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.[1]

صحيفه امام    ج‏13   ص : 35


[1] ( 3)- سوره قدر، آيه 5:" اين شب‏[ شب قدر] رحمت و سلامت و تهنيت است تاصبحگاه".