صد دقیقه تا بهشت (5)
72 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

خانه اش بالای شهر توی قلهک بود؛
انقلاب که پیروز شد،
رفت پایین شهر توی خیابان ایران یک خانه خرید.
اثاثیه را برده بودند، منتظر بودند شب بیاید شام را خانه جدید بخورند.
صدای انفجار همه را شوکه کرد.

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)