صد دقیقه تا بهشت (6)
77 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

می‌گفت هرچه از غرب به طرف کشورهای اسلامی نزدیک‌تر می‌شدیم، بی‌نظمی و بلبشویی هم بیشتر می‌شد.
می‌گفت ترسیدم بنای فکری بچه‌ها به هم بریزه؛
توجیه شون کردم که این‌ها ربطی به اسلام نداره.
اسلام یه چیزه، رفتار ما یه چیز دیگه.

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)