روزی که امام موسی صدر شراب سفارش داد !؟
278 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

امام موسی صدر برای مقابله با زشتی‌ها به تبلیغ زبانی اکتفا نمی‌کرد و حتی اگر می‌خواست مردم رااز شراب‌خواری پرهیز دهد به شیوه اقناعی برخورد می‌کرد.

مثلاً یک روز امام بین راه در جاده‌ای در منطقه خیزران مقابل رستورانی می‌ایستد تا کمی استراحت کند، گویا ازفضایی که در آنجا حاکم بوده احساس می‌کند که زمینه برای یک کار اقناعی فراهم است؛ لذا به اتفاق همراهان وارد رستوران می شود و گوشه‌ای می‌‌نشیند و به صاحب رستوران می‌گوید کمی شراب و یا یکی از انواع مشروبات الکلی را برای من بیاورید.

افراد ازاین خواسته امام تعجب می‌کنند توجه همه جلب می‌شود.

امام موسی صدر تأکید می‌کند که درست شنیده‌اید آنچه را گفتم بیاورید.

بعد کافه‌دار لیوانی شراب نزد امام می‌آورد.

سپس امام از او می‌خواهد که یک جگر گوسفند هم بیاورد.

بلافاصله سفارش ایشان انجام می‌شود.

امام موسی صدر قطعه‌ای از جگر را برش زده و روی آن شراب می‌ریزد، پس از لحظاتی تغییرات جدی در ظاهر جگر ایجاد می‌شود.

در اینجا امام خطاب به حاضران می‌گوید ببینید شراب با این جگر چه کرد همین اتفاق برای جگر کسانی که این نوع مشروبات را استفاده می‌کنند،می‌افتد؛ آیا منطقی است که همچنان به نوشیدن آن اصرار داشته باشید؟


javascript:nicTemp();