صد دقیقه تا بهشت (8)
78 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

با جدیت می‌گفت: 

بهشتی سنیه! "اشهد ان علیا ولی الله" رو نمی‌گه.
گفته بود: شب بیا پشت سرش نماز بخون تا بفهمی اشتباه می‌کنی.
به بهشتی هم سپرده بود که فلانی میاد این جمله رو بلند بگو.
اذان و اقامه رو گفت، ولی خبری از این جمله نشد.
به بهشتی اعتراض کرد که هر شب می‌گفتی، حالا امشب چرا؟
گفت: "اگه امشب می‌گفتم به خاطر اون آقا بود. ولی من که همه وجودم محبت علی(ع) است، چرا باید برای یک نفر بگویم."

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)