شهید بهشتی این گونه برخورد می کرد.
63 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بنده از همين حالا به برادرها و خواهرها عموماً- و به برادرها و خواهرهایی كه در روزنامه و نشريات يا در بخش تبليغات و اعزام مُبلّغ هستند خصوصاً- عرض می كنم كه مبادا زبان و قلم ديگران نسبت به آقاى بنی صدر يا اشخاص اطراف ايشان بی مهار و بى تقوا بشود و آن وقت بگويند آقای بنی صدر ديگر هيچ كمال و ارزشی ندارد؛ نه خير! ايشان داراى كمالات و ارزش هایی بودند و هستند. داراى ضد ارزش هایی هم بودند و هستند و آنچه هست نتيجۀ جمع بندى آن هاست. اگر بی انصافى و بی عدالتى حتى در اين برخوردها به اخلاق ما رخنه كند، آن وقت ما هم به پاكى و طهارت و نورانيت اين اسلام ضربه زده ايم. در حوزه هاى تشكيلاتى هم اگر همينطور منصفانه بنشينيم و انتقاد كنيم، بسيار خوب است.

 از آقاى بنی صدر بايد همانگونه انتقاد بشود كه فرض كنيد داريد از خودمان انتقاد می كنيد نه بيش از آن. در راهپيمایی ها و تظاهرات هم بايد همين طور باشد. تا آنجا كه در توان داريد در شعارهایي كه داده می شود، اظهار نظرهایي كه می شود، عكس هایي كه برداشته می شود و امثال اينها، كرامت اخلاق متعالى اسلامی بايد به چشم بخورد. عقده خالى كردن ها و كينه توزی هاى بی معنى نبايد باشد. ديروز يكى از برادران شما گفت كه ساعت 12 دو شب قبل، نوارى را از تظاهرات آبادان پخش می كردند كه البته من نشنيدم، او هم نگفت چه بود چون فرصت كوتاه بود؛ اما نسبت به آقاى بنی صدر بسیار زننده بود.

من ديروز صبح تلاش كردم با مسئول راديو و تلويزيون تماس بگيرم كه اينها را پخش نكنيد. ما كه نمی خواهيم سيماى زيباى جمهورى اسلامى را اين بار از اين طريق لكه دار و خدشه دار كنيم؛ و چون دوست ندارم كه نسبت به نشريات و مانند آنها طورى سخن بگويم كه در كار آن ها دخالت كرده باشم، از برادرهایی كه در روزنامه هستند و اينجا حضور دارند، خواهش می كنم به روزنامه ها: اطلاعات، كيهان و صبح آزادگان هم همين تذكرات را بدهيد. متعهديد برويد يا تلفن كنيد و بگوييد. ما نبايد در اين جريان بگذاريم چهرۀ پاك و نورانى اسلام و انقلاب اسلامى در دنيا لكه دار بشود. در همين داخل، ما نبايد بگذاريم كه فطرت پاك نسل جوان و نوجوان ما از مسلمان ها و جريان مكتبى مشمئز شود كه اين چه اخلاقى است اين مكتبی ها دارند.

در حزب جمهورى اسلامى به عنوان يك تشكيلات، رعايت اين نكته بايد سريع تر و همه جانبه تر باشد. همچنين در داخل تشكيلات و در داخل حزب، بايد صداقت، صميمت، انصاف، برخوردِ حق طلبانه و حق پرستانه را با هر برادر، خواهر و هر جريانى رعايت كنيم. گاهى هم رويدادهایي پيش می آيد كه حتى بعضى از افراد ساخته شدۀ ما در برابر آنها عملها يا عكس العمل هایي شتاب زده نشان می دهند كه با واجبات و وظايفى كه از نظر اخلاقى نسبت به حفظ منزلت و كرامت و ارزش يكديگر بر عهده داريم، منافات دارد.

وقتى چنين جريانى پيش می آيد، ديگران را مأيوس نكند كه اين هم حزب جمهورى اسلامى و اين هم فلان فرد از برادرهاى ما !

(این سخنرانی 11 روز قبل از شهادت -1360/3/27 - در همان سالن قتلگاه ایراد شده است.)

کتاب (حزب جمهوري اسلامی(گفتارها، گفتگوها، نوشتارها) انتشارات روزنه صص 194-196)